<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=451228838927695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
 • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.
 • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Kan videreutvikling av skoliose forhindres?

Etter å ha skrevet om hva skoliose er, og hvordan kropper med skoliose utvikler seg, tar vi i denne artikkelen for oss ulike behandlingsalternativer for å forhindre negativ utvikling av skjev rygg.

De fleste barn og ungdommer med skjev rygg har en beskjeden asymmetri, og små ubalanser retter seg ofte av seg selv.

Hvor skjev ryggen er beregnes med Cobbs vinkel, som måles ved å ta utgangspunkt i de to mest vinklede ryggvirvlene i ryggsøylen, og dermed finner den faktiske skjevheten. Hvorvidt behandling kreves, og eventuelt hvilken, avhenger gjerne av graden på Cobbs vinkel. Vi deler ofte tilfellene av skjevhetsgrad i tre kategorier*: mindre enn 20 grader, mellom 20 og 45 grader, og mer enn 45 graders skjevhet.

cobbs-vinkel-ny2*Disse kategoriene er veiledende, men ikke altomfattende. I tillegg til graden på Cobbs vinkel, kan vridning og rotasjon av ryggraden påvirke fysiologi og behandling.

Skoliose hos barn og ungdom bør utredes og behandles for å minimere fremtidige skolioseproblemer som voksne. Riktig behandling og hjelp med opptrening i vekstfasen kan redusere hvor skjev ryggraden blir når de vokser opp.  Tidlig påvisning av en asymmetri som er tiltakende, er viktig for å hindre skjevheten fra å bli verre. Oppfølging og kontroller av spesialisthelsetjenesten er hensiktsmessig for å forsikre seg om at ubalansen ikke øker.

Ønsker du å lære mer om skoliose kan du lese denne artikkelen: Hva er skoliose?

Behandling av skoliose

Behandlingsmulighetene ved skoliose deles inn i konservativ behandling, som omfatter fysioterapi, hjelpemidler og korsettbehandling, og kirurgi. Målet for behandling av skoliose er:

 • å rette opp ryggskjevheten
 • å opprettholde opprettingen gjennom vekst
 • å tillate vekst av både rygg og lunger
 • å unngå avstivning ryggen i tidlig alder

Fysioterapi

Mildere form for skoliose kan utbedres ved behandling hos fysioterapeut.

cobbs-vinkel-ny-v3

Figur 1: Ved mindre enn 20 graders skjevhet, er fysioterapi som oftest den anbefalte behandlingsformen for å begrense negativ utvikling av skoliose

Riktig behandling kan blant annet forebygge forverring av tilstanden, forbedre funksjonalitet og lindre smerte. Typiske øvelser en fysioterapeut kan bidra med, omfatter for eksempel:

 • Skoliosespesifikke øvelser
 • Stabiliseringsøvelser for kjernemuskulatur
 • Mobilisering og tøyningsøvelser
 • Postoperativ rehabilitering
 • Informasjon og veiledning
 • Smertelindrende behandling ved eventuelle ryggsmerter

Hos enkelte kan skoliosespesifikke øvelser som f.eks Schroth-metoden, bidra til å forebygge økende skjevhet og kurveprogresjon samt redusere behovet for kirurgi.
Blant de som har mer sammensatte utfordringer knyttet til sin skoliose er tekniske hjelpemidler, korsett/ortoser eller kirurgi nødvendig for å opprettholde god livskvalitet.

Hjelpemidler

Spesialtilpassede hjelpemidler kan være nødvendig for å unngå videre negativ utvikling av skoliosen, og behovene vil kunne variere gjennom døgnet. Mange aktiviteter skal utføres, og tyngdekraften bidrar med ekstra utfordringer for en kropp som allerede har skjevheter. Posisjonering i liggende, sittende og stående i et 24-timers perspektiv er en viktig tilnærming for å oppnå mest mulig symmetri og forebygge videre negativ utvikling av feilstillinger.

 

cobbs-vinkel-ny-v2

Figur 2: Ved 20-45 graders skjevhet, vil spesialtilpassede hjelpemidler kunne ha stor effekt for å hindre negativ utvikling av skoliose

I liggende stilling er kroppen mindre påvirket av økt muskelspenning og derfor mer påvirkelig for korrigerende krefter, samtidig som understøttelsesflaten er stor. Det kan være vanskelig å finne en god liggestilling siden asymmetrien i ryggen gjør at det er stor forskjell på høyre og venstre side. Ulike putesystemer kan bidra med støtte og stabilitet. For noen er det aktuelt med formstøpt madrass for optimal posisjonering til hvile og søvn.

Les mer om SleepPod

I sittende og stående virker rotasjonskrefter og tyngdekraften langt sterkere på bekken, rygg, ribber, skuldre og hodestilling enn i liggende. Noen har så lav muskelspenning at det ikke er kraft i kroppen til å sitte oppreist, mens andre har spastisitet med superkrefter og trenger stabile og sterke støtter for å kunne sitte. Tilstrekkelig plass og støtte til feilstillinger som har oppstått i ryggen, er avgjørende for både aktivitet og hvile i sittende.

Les mer om Spex

En spesialtilpasset stol kan være nødvendig for å finne en optimal utgangsstilling for læring, mestring og deltakelse. Dette kan være standard hjelpemidler, men i noen tilfeller kan formtilpasset seteløsning på for eksempel rullestol eller arbeidsstol være nødvendig dersom deformiteten og rotasjonen i ryggsøylen stor.

Målet er alltid å søke en utgangsstilling som gir stor kontaktflate, balanse og støtte til kroppens strukturer slik at kroppens ressurser frigjøres til motorisk kontroll, og ikke må bruke energi på å holde kroppen opp mot tyngdekraften.

Les mer om hvordan vi formstøper hjelpemidler for bedre posisjonering

Et alternativt hjelpemiddel for barn som ikke er ferdig utvokst, kan være korsett eller ortose. Korsettet tilpasses av ortopediingeniør, og skal normalt brukes 23 timer i døgnet. Hvor lenge behandlingen varer avhenger av når skoliosen oppdager og hvor stor skjevhet ryggsøylen har.

Formstøp

Kirurgi

Ved større skjevheter, kan operasjon være et alternativ for å nøytralisere den negative utviklingen. Dette innebærer avstivning av ryggsøylen eller korrigering ved hjelp av vekststaver. Operasjonene vil kunne variere ut fra type og grad av skoliosen. For å forhindre at skoliosen utvikler seg, og blir et større problem ettersom barn og ungdom vokser opp, bør den utredes og behandles. For mer informasjon, se Helsenorges nettsider.

cobbs-vinkel-ny-v1

Figur 3: Ved større enn 45 graders skjevhet, kan operasjon være det beste alternativet for å bremse negativ utvikling av skoliose

Om du vil vite mer om hvordan en kropp med skoliose utvikler seg, kan du lese denne artikkelen: Hvordan utvikler kropper med skoliose seg?

Har du spørsmål om skoliose, eller lurer på hvordan du bør gå frem for å finne riktig behandling og hjelpemidler? Ta kontakt med oss – vi er her for å hjelpe.

Kontakt oss

Referanser:

 1. NHI, https://nhi.no/sykdommer/barn/bein-og-ledd/skoliose-behandling/

New call-to-action


Webinaropptak: Setet som tilpasses kropper i endring

 

Siden du har lest denne artikkelen, kan du også like denne

skoliose2

Skoliose er et komplekst fagområde med mange undervarianter. Her får du en innføring i det grunnleggende.

Skoliose, også kjent som skjev rygg, inntreffer hos 0,5–3 prosent av alle barn og ungdommer. Av disse trenger mindre enn ti prosent behandling1

skoliose

Her ser vi nærmere på hvordan tilstanden utvikler seg.

Medfødt skoliose er ofte et resultat av unormal eller manglende utvikling av hele eller deler av ryggsøylen i fosterlivet. 

Våre siste fagartikler

Optimal sittestilling i rullestol: En guide på veien mot målet

20. mars 2024

Denne artikkelen vil utforske hvorfor kroppsundersøkelse er viktig, og hvordan vi setter de funnene ...

Les mer

Hva skal til for å få støtte til spesialtilpasset seng fra NAV?

31. oktober 2023

Vi får ofte spørsmål om hvordan man lykkes med søknaden på seng med høye grinder. Her har vi samlet ...

Les mer

En enkel guide til å søke om hjelpemidler

21. november 2022

Reisen fra avdekket behov til levert hjelpemiddel kan til tider fremstå som ganske så komplisert. ...

Les mer

Dette må du vite om senger med høye grinder

17. november 2022

Kjennelsen fra Trygderetten er endelig klar: Barn med behov for visuell og fysisk skjerming om ...

Les mer