<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=451228838927695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Hvordan utvikler kropper med skoliose seg?

Vi har tidligere skrevet om hva skoliose er. Her ser vi nærmere på hvordan tilstanden utvikler seg.

Medfødt skoliose er ofte et resultat av unormal eller manglende utvikling av hele eller deler av ryggsøylen i fosterlivet (1). Skoliose kan også oppstå senere i livet som følge av nevrologiske eller muskulære sykdommer, eller være syndromrelatert. Men det kan også oppstå hos ellers friske barn og ungdommer uten kjent årsak.

Syndromrelatert skoliose kan skyldes vekstforstyrrelse eller et syndrom, og vil kunne arte seg veldig forskjellig fra person til person. Grad av skjevhet i ryggen vil også kunne variere.

Misdannelser i ryggvirvlene kan deformere ryggsøylen sideveis (skoliose), fremover (hyperkyfose) eller bakover (hyperlordose). I tillegg til krumninger i en av retningene, er det vanlig at ryggen er rotert og bekkenet tiltet. Ofte er flere av feilstillingene til stede samtidig, noe som kan føre til komplekse deformiteter (1).

I tilfeller hvor kroppen har endret seg raskt i barne- og ungdomsårene, kan andre abnormiteter opptre enten som misdannelser eller som store fysiske endringer i organ-, muskel- og skjelettsystemet. Alle barn med medfødt skoliose skal derfor bli undersøkt for andre sykdommer eller skader på indre organer som hjerte, lunger og nyrer (1).

 

Les også: Hva er skoliose?

Wizzybug

Anatomiske endringer

Det er ikke alltid skoliose oppdages tidlig hos barn. Noen ganger oppdages det i ungdomsårene eller i tidlig voksen alder når symptomene på skjevheten oppstår eller forverres.

Skoliose påvirker ikke bare selve ryggraden, men også øvrige strukturer. Andre kroppsdeler må kompensere for skjev ryggsøyle, og det kan føre til endring i anatomiske strukturer i underekstremiteter, hofte, bekken, skuldre, samt hodets stilling.

Kroppen er ikke lenger i de naturlige planene, men beveger seg i andre retninger. Over tid kan slike asymmetrier føre til vanskeligheter med grovmotoriske ferdigheter som å stå, gå og sitte, men også finmotoriske ferdigheter (2). Når hodets stilling endres, kan det påvirke personens evne til kommunikasjon, hvilket kan føre til redusert deltaker- og aktivitetsnivå.

 

Fysiologiske utfordringer

Hos en funksjonsfrisk person er anatomien utformet slik at alle organer har plass til å utføre de fysiologiske prosessene som kroppen er avhengig av. Hos en person med misdannelser i ryggsøylen, kan rommet for organene endres. Brystkassen, som omfatter ryggraden, ribbeina og brystbenet, blir påvirket av en endret ryggsøyle.

Lungeutviklingen og pustemekanismen er avhengig av normale forhold. En misdannelse i brystkassen kan få alvorlige følger som manglende utvikling av lungene, underutviklet pustemuskulatur, pusteproblemer og lungesvikt i ung alder. Dette avhenger av misdannelsens alvorlighetsgrad og påkjenningen varierer fra person til person (1).

Scoliose

Erfaringer med skoliose fra vår hverdag

I Inpo møter vi ofte barn og ungdom med skoliose og skjeve kropper. Det kan være utfordrende å kartlegge brukere med store asymmetrier siden kroppen beveger seg over flere plan. Tyngdelinjen endres og det kan være mye krefter som påvirker leddutslag og muskulære spenninger.

Ved hjelp av vår faglige kompetanse, opplever vi likevel at vi kan hjelpe brukerne med å få frem potensialet i kroppens strukturer og utfordringer gjennom å koble sammen det vi ser, kjenner og hører i forbindelse med undersøkelsen. I samarbeid med de som er tettest på brukerne i dagliglivet, kan vi med små eller større grep, bidra med tilpasninger og løsninger som utgjør viktige forskjeller i hverdagen.

 

Har du spørsmål om skoliose eller andre skjevheter? Ikke nøl med å ta kontakt for en prat – vi er her for å hjelpe.

Kontakt oss

 

New call-to-action

Referanser:

  1. HelseNorge (29. oktober 2020). Skoliose.
    https://www.helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/skoliose/

  2. Childrens National. Pediatric congenital spine deformities.
    https://childrensnational.org/visit/conditions-and-treatments/bones-joints-orthopaedics/congenital-spine-deformities


Webinaropptak: Setet som tilpasses kropper i endring

 

Siden du har lest denne artikkelen, kan du også like denne

skoliose2

Skoliose er et komplekst fagområde med mange undervarianter. Her får du en innføring i det grunnleggende.

Mange lever godt med skjev rygg, men det kan også gi betydelige helseplager.
Lyst til å bli bedre kjent med denne utbredte tilstanden?

cobbs-vinkel-ny2

Etter å ha skrevet om hva skoliose er, og hvordan kropper med skoliose utvikler seg, tar vi i denne artikkelen for oss ulike behandlingsalternativer for å forhindre negativ utvikling av skjev rygg.

Våre siste fagartikler

Hva skal til for å få støtte til spesialtilpasset seng fra NAV?

31. oktober 2023

Vi får ofte spørsmål om hvordan man lykkes med søknaden på seng med høye grinder. Her har vi samlet ...

Les mer

En enkel guide til å søke om hjelpemidler

21. november 2022

Reisen fra avdekket behov til levert hjelpemiddel kan til tider fremstå som ganske så komplisert. ...

Les mer

Dette må du vite om senger med høye grinder

17. november 2022

Kjennelsen fra Trygderetten er endelig klar: Barn med behov for visuell og fysisk skjerming om ...

Les mer

Slik tilpasser vi Spex til asymmetriske kropper i endring

15. november 2022

Det må en grundig undersøkelse til for å velge riktig sitteløsning til en kropp med skoliose. ...

Les mer