<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=451228838927695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Hva skal til for å få støtte til spesialtilpasset seng fra NAV?

Vi får ofte spørsmål om hvordan man lykkes med søknaden på seng med høye grinder. Her har vi samlet noen erfaringer og råd.

En god nyhet kommer sjelden alene; i fjor høst fastslo Trygderetten at senger med høye grinder igjen skal gis støtte fra det offentlige. Fra 1. juni i år er senger med høye grinder og myke flater endelig også inkludert på NAVs rammeavtale. 

Denne nyheten har allerede hjulpet mange mennesker, men mange lurer på hvordan de søker for å få innvilget støtte til disse spesialtilpassede sengene. Her er noen tips til prosessen for å få støtte fra NAV til senger med høye grinder.

Kravene i rammeavtalen

Sengene NAV har inngått rammeavtale med må oppfylle visse krav. Disse kravene inkluderer følgende:

  • Behov for en seng der man kan falle til ro: Sengen er designet for de som har behov for en trygg og rolig plass å sove.
  • Behov for en robust seng med høye grinder: Dette er nødvendig for å gi brukeren følelsen av trygghet, beskyttelse og ro.
  • Utagerende og aktive om natten: Sengen er egnet for de som kan ha utfordrende atferd om natten og trenger beskyttelse for seg selv og sine omgivelser.

Du kan også finne mer informasjon om rammeavtalen på Hjelpemiddeldatabasen.

Visste du at sengene fra SafeSpace oppfyller alle disse kravene i rammeavtalen? 

Slik søker du om støtte til spesialtilpassede senger

Dersom behovet for en spesialtilpasset seng varer i over to år, har du rett til å søke om å få den dekket av NAV. På NAVs nettsider finner du ulike søknadsskjemaer for hjelpemidler. Det er viktig å inkludere all relevant informasjon om det aktuelle hjelpemiddelet i søknaden. 

Pass på at du gir en god begrunnelse av hvorfor akkurat personen du søker på vegne av har behov for spesialtilpasset seng. NAV har ikke innsikt i spesifikke utfordringer og behov, så det er avgjørende å forklare hvordan hjelpemiddelet vil bidra til å løse dem. Det er samtidig nødvendig å si noe om hvilke andre og enklere tiltak eller produkter som er prøvd ut. Gode rutiner ved leggetid er eksempel på et slikt tiltak. 

I Norge har alle med varig og vesentlig redusert funksjonsevne rett til å få dekket hjelpemidler de trenger fra det offentlige. Søknadsprosessen kan virke utfordrende, men med riktig veiledning og dokumentasjon gis det støtte til spesialtilpassede senger fra NAV. 

Bruk gjerne denne enkle guiden til å søke om hjelpemidler.

Safespace_2287172

Hvem kan få innvilget senger med høye grinder? 

Mange som søker støtte til senger med høye grinder har nevroutviklingsforstyrrelser som autismespekterforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndrom, mens noen har andre diagnoser som gir utfordringer knyttet til søvn og hvile. 

Utfordringer de sliter med kan være knyttet til motorikk, tvang, angst, språk/kommunikasjon, forstyrret sanseopplevelse, indre eller ytre uro. Sensorisk dysfunksjon omfatter både syn, hørsel, smak, lukt, berøring, smerte og likevekt. For noen kan vanlige sanseinntrykk som lys, lyd eller lukt gi ubehag eller smerter. Sensorisk dysfunksjon kan også hemme læring, sosial kommunikasjon og evne til å regulere følelser og adferd.

Stressmodellen utviklet av Uhrskov og Hejlskov Jørgensen (2007) viser faktorer som kan påvirke stressnivået. Spesialtilpassede senger med høye og myke vegger kan skape det avskjermede rommet barnet trenger for å falle til ro og redusere påvirkningen av ytre stimuli.

Samtidig kan omsorgspersonene være trygge på at barnet ikke kan skade seg ved negativ utagerende adferd, eller at barnet går ut av sengen og skader seg på andre måter.

SE OGSÅ: Webinaropptak – søvnens betydning for trivsel og funksjonsevne

Individuell vurdering og tilrettelegging

Søvn har en viktig funksjon i barns utvikling med betydning for blant annet vekst, kognisjon, oppmerksomhet, hukommelse og fysisk helse. Tilstrekkelig søvn er avgjørende for at barn skal kunne fungere i samspill med andre på dagtid og tilegne seg kunnskap og læring.

Noen ganger kan det også være behov for ekstra tilbehør, som hev/senk-funksjoner, for å sikre bedre arbeidsforhold for barnets støttepersoner. Sengene fra SafeSpace har myke vegger i PVC, som gjør dem enkle å rengjøre med såpevann eller desinfeksjonsmiddel. Ved behov kan de til og med høytrykkspyles. Enkel og hygienisk rengjøring viktig ved utfordringer knyttet til oppkast, refluks eller annen tilgrising.

Det er viktig å merke seg at hvert tilfelle er unikt, og det kreves en grundig individuell vurdering for å finne den beste løsningen. Når du søker om senger med høye grinder, er det ikke bare barnets behov som tas i betraktning, men også rommet hvor sengen skal stå. 

Fagkonsulentene i Inpo bistår gjerne med sin kompetanse og erfaring for å finne gode løsninger sammen med terapeuter og familie. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og hjelp i prosessen. Vi ønsker å bidra til at alle får de beste forutsetningene for samspill, læring og utvikling.

Våre siste fagartikler

Optimal sittestilling i rullestol: En guide på veien mot målet

20. mars 2024

Denne artikkelen vil utforske hvorfor kroppsundersøkelse er viktig, og hvordan vi setter de funnene ...

Les mer

Hva skal til for å få støtte til spesialtilpasset seng fra NAV?

31. oktober 2023

Vi får ofte spørsmål om hvordan man lykkes med søknaden på seng med høye grinder. Her har vi samlet ...

Les mer

En enkel guide til å søke om hjelpemidler

21. november 2022

Reisen fra avdekket behov til levert hjelpemiddel kan til tider fremstå som ganske så komplisert. ...

Les mer

Dette må du vite om senger med høye grinder

17. november 2022

Kjennelsen fra Trygderetten er endelig klar: Barn med behov for visuell og fysisk skjerming om ...

Les mer