<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=451228838927695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

En enkel guide til å søke om hjelpemidler

21. 11. 2022 Skrevet av: Inpo

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Reisen fra avdekket behov til levert hjelpemiddel kan til tider fremstå som ganske så komplisert. Det trenger den heldigvis ikke å være.

Så du har funnet fram til et hjelpemiddel du tror vil bedre livskvaliteten for deg, barnet ditt eller en bruker du har ansvar for. Hvor går veien videre herfra? Har dere krav på det aktuelle hjelpemiddelet? Og hvor lang tid tar det før dere kan ta hjelpemiddelet i bruk? Vi håper denne guiden vil gjøre prosessen litt enklere for deg.

Det finnes et bredt utvalg av hjelpemidler til både barn, ungdom og voksne. I Hjelpemiddeldatabasen finner du de fleste av produktene folketrygden dekker. NAV innvilger imidlertid ikke alle produktene som er registrert her. Noen må du kanskje kjøpe selv, eller få lånt på andre måter.

Hvem har krav på støtte til hjelpemidler?

Heldigvis er det slik i Norge at alle med en varig og vesentlig redusert funksjonsevne har krav på å få hjelpemidlene de trenger dekket av det offentlige. Veien dit er likevel litt forskjellig avhengig av hvor lenge du vil trenge hjelpemidlene:

  • To år eller mer:
    Du kan søke om å få hjelpemidlene dekket av NAV/folketrygden.

  • Under to år:
    Ta kontakt med kommunen eller bydelen din for å låne fra kommunalt lager.

Slik søker du om hjelpemidler

Søknadsskjemaer for hjelpemidler finner du på NAVs nettsider. Pass på å ta med all informasjon som er relevant for det aktuelle hjelpemiddelet. Mottakeren kjenner ikke dine utfordringer og behov, så det er viktig å begrunne hvordan hjelpemiddelet kan bidra til å løse dem. 

Du kan enten søke helt på egen hånd med brukerpassordningen, eller få en hjelpemiddelformidler til å hjelpe deg. I så fall signerer du på et fullmaktsskjema, hvor du bekrefter at formidleren søker på vegne av deg (etter å ha informert deg om rettigheter og plikter). Søker du helt selv, signerer du selve søknaden. Er søknaden digital, kan du også signere digitalt.

Det er ofte smart å få hjelp til å skrive søknad

Vi anbefaler at du får hjelp av helsetjenesten i kommunen/bydelen din til å skrive søknad, som regel en kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut. De har god erfaring og kompetanse på området, og kan følge deg opp videre hvis det trengs.

Du kan også kontakte oss i Inpo for veiledning underveis i prosessen. Det er enklere å få gjennomslag på søknaden når du får hjelp av noen som har søkt mange ganger, og vet hva som er viktig å ha med.

Og forresten – rettighetene dine er akkurat de samme enten du søker selv eller får andre til å fylle ut søknaden for deg.

Brukerpassordningen lar deg styre selv

Er hjelpemiddelet til deg selv eller barnet ditt? Har du god oversikt over behovene og er villig til å ta en mer aktiv, styrende rolle i prosessen, kan du i så fall benytte deg av brukerpassordningen. Formålet med denne er å styrke brukerens rolle, og forenkle hjelpemiddelformidlingen. 

Kravene er at du må være over 18 år, fylle inngangsvilkårene i Folketrygdloven, og ha en relasjon til NAV Hjelpemiddelsentral. Brukerpasset gjelder for alle hjelpemidler unntatt bil.

NAV har også en egen bestillingsordning. Dette er en forenklet formidling av enkle hjelpemidler som ikke krever individuelle tilpasninger. Den er altså noe mer begrenset enn brukerpassordningen.

Vi anbefaler at du gjennomfører godkjenningskurs før du tar i bruk bestillingsordningen.

Hvor lang tid tar det å få svar på hjelpemiddelsøknaden?

Når NAV Hjelpemiddelsentral har mottatt søknaden din, vil de vurdere om du oppfyller vilkårene for støtte. Søknader som gjelder enklere typer hjelpemidler vil bli behandlet relativt raskt, oftest innen en uke. Mer omfattende søknader vil derimot ta lengre tid. I de fleste tilfeller får du svar på søknaden innen en måned. 

Søknad om bil tar lengre tid å behandle enn andre hjelpemidler. Du får beskjed på Ditt NAV når søknaden din er ferdig behandlet. I noen tilfeller vil de også sende deg et brev i posten. Om du ønsker mer informasjon om hva som skjer videre etter innsendt søknad, finner du svar her: Jeg har søkt om hjelpemidler – hva skjer videre? 

Har du flere spørsmål knyttet til søknad og formidling av hjelpemidler, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Skrevet av: Inpo

Inpo
Group 757-1

Ønsker du å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg?

Book demo av våre produkter

Kontakt oss