<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=451228838927695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Webinaropptak: Søvnens betydning for trivsel og funksjonsevne

God søvn er en forutsetning for barns funksjonsevne i det daglige. Mange har fått med seg at det igjen gis offentlig støtte til senger med høye grinder. Denne vurderingen er vi veldig glade for, og inviterte kjølvannet av beslutningen produsenten vår SafeSpaces til webinar! Dette er nå blitt et opptak.

I dette opptaket tar de for seg ulike utfordringer og erfaringer knyttet til søvn hos de minste, med utgangspunkt i brukernes behov. På agendaen sto blant annet:

  • Utfordrende adferd
  • Selvkontroll
  • Sensorisk prosessering
  • Søvnhygiene

Vil du lære mer? Her finner du mer informasjon om produktene vi fører fra SafeSpaces. 

Vi tror opptaket vil passe godt for:

  • Ergo- fysioterapeuter
  • Helsepersonell som jobber med barn
  • Foreldre og andre omsorgspersoner

Vi gleder oss – vel møtt!

Last ned webinar