<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=451228838927695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.
Seter og understell - hero-banner, scalert

Produkter > Seter og understell

Formstøp


Klar for samspill

For noen av oss har kroppen en fasong og funksjon som gjør at tyngdekraften får større påvirkning.

Når kroppen ikke spiller på lag med ønskene våre, kan formstøp være med på å gi oss bedre forutsetninger for å være med.

Mer deltakelse gir økt livskvalitet, og individuelle behov krever individuelle løsninger. Derfor er formstøp noe av det viktigste vi gjør.

Inpo_Kundecase_01

 

Full støtte til den enkelte

Ved hjelp av tilpasset støtte kan vi frigi bevegelser hos brukeren, slik at vedkommende får muligheten til å slappe av, avspenne eller orientere seg på en bedre måte.

Vi gjør formstøp med bakgrunn i en grundig klinisk undersøkelse. Dialog er en viktig del av prosessen. For å lykkes, må vi ta hensyn til alt som påvirker den enkelte.

Inpo_Kundecase_2

Hvor kan du bruke formstøp?

Bruksområdene er mange. Opp gjennom årene har vi produsert formstøp til rullestol, ATV, bilsete, båt, sit-ski, ståstativ, vogner, akebrett med mer. Mange av kundene våre bruker formstøp i hvilemøblene P Pod og Sleep Pod.

Uavhengig av hjelpemiddelet gir formstøp optimal støtte og bedre balanse i kroppen, slik at ressurser frigjøres for motorisk kontroll. Egenstyrte bevegelser av både hode og armer er noen av de gode indikatorene på et vellykket resultat.

 

Inpo – en dreven partner innen formstøp og posisjonering

Den som skal sitte i setet, stå i ståskallet eller ligge på madrassen, er ikke alltid selv i stand til å fortelle om egen kropp og helse. Da er pårørende og støttepersoner avgjørende for å få et godt resultat. Vi må lytte, se og kjenne for å kartlegge kroppens ressurser og utfordringer.

Støpeteamet i Inpo består i dag av fire fysioterapeuter, som alle vet hvor viktig det er med en god anamnese og undersøkelse før en begynner med utforming av støpesekken. Vi har lang erfaring og solid kompetanse knyttet til optimal posisjonering. Det ligger jo til og med i navnet vårt: Inpo er en forkortelse for «In position».

Inpos 5 steg fra undersøkelse til ferdig støp

 

1. Undersøkelse
2. Utforming av støpesekken
3. Markering av kanter og referansepunkter
4. 3D-scanning
5. Produksjon av form og ytterramme


Les mer: Hva er formstøp og hvordan gjør vi det?

Ta gjerne kontakt dersom du vil høre hvordan vi kan hjelpe ut ifra dine behov.

Les gjerne også mer om hvordan vi jobber med formstøp her, eller se hvilke hjelpemidler du kan få hjelp til å tilpasse. Vi anbefaler dessuten at du tar en titt på opptaket av formstøp-webinaret vi holdt vinteren 2021; Hvrodan lykkes med formstøpte sitteenheter.

 

Se webinaropptak

støp-lav