<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=451228838927695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Slik tilpasser vi Spex til asymmetriske kropper i endring

Det må en grundig undersøkelse til for å velge riktig sitteløsning til en kropp med skoliose.

Spesialtilpassede hjelpemidler kan være nødvendig for å unngå videre negativ utvikling av skoliose. Felles utgangspunkt for valg av alle typer hjelpemidler er en god anamnese og funksjonsundersøkelse. Dette gjør vi for å kartlegge hvilke ressurser, begrensninger og potensiale kroppen har, slik at vi har best mulige forutsetninger for å komme frem til en god løsning. Vi har tre mantraer for å få et best mulig utgangspunkt for en optimal løsning: Lytte, Se, Kjenne. Disse bruker vi aktivt gjennom hele undersøkelsen.

Hvordan ser brukerens sykdomsbilde ut til nå?

I forkant av funksjonsundersøkelsen gjør vi en anamnese, som vil si kartlegging av tidligere helseforhold og nåværende symptomer. Dette henter vi inn fra brukeren selv, journal, pårørende eller andre støttepersoner. Anamnesen er svært viktig for å kunne gi oss et godt bilde av brukerens situasjon, og blir utgangspunktet for videre undersøkelser.

I en grundig anamnese benytter vi oss av vårt første mantra, nemlig Lytte. Når vi har dannet oss et bilde av situasjonen, summerer vi opp anamnesen med alle involverte. På den måten er vi sikre på at vi har samme forståelse av sykdomsbildet før vi går videre til funksjonsundersøkelsen.

SE OGSÅ: webinaropptaket Spex – et alternativ til formstøp

Funksjonsundersøkelse av nåværende tilstand

Vi begynner undersøkelsen med vårt andre mantra, Se, og observasjonen begynner allerede i det vi ser brukeren for første gang. En får nemlig mye informasjon av å se hvordan personen beveger seg eller sitter i rullestolen. 

En grundig undersøkelse tar for seg mange aspekter av kroppens fasong og bevegelse, som om hoftekammene er symmetriske og i lik høyde, om bekkenet roterer eller er tiltet, om det foreligger en reell benlengdeforskjell og om den motoriske kontrollen er tilstede og tilstrekkelig. Rytme og koordinasjon i aktive bevegelser er nyttig å avdekke, men vel så viktig er det å avdekke eventuelle begrensninger.

Et trent øye kan få mye informasjon ut av å observere et annet menneske. For at referansegrunnlaget skal bli best mulig, kommer en likevel ikke utenom det tredje mantraet: Kjenne.

LES MER: produktinformasjon om Spex BINGO

Hendene bekrefter øynenes inntrykk

Aller helst foregår en funksjonsundersøkelse liggende og sittende på benk, men dette er av ulike årsaker ikke alltid praktisk gjennomførbart. Da improviserer vi så godt vi kan, med det i bakhodet at forholdene ikke nødvendigvis er optimale. En god undersøkelse er med å på gi alle involverte trygghet og forståelse for det som skjer og hva en ønsker oppnå. 

Vi sjekker bevegelsesutslag i alle tilstøtende ledd, både aktivt og passivt. Er skjevhetene vi observerte tidligere statiske eller fleksible? Er skoliosen en avvergetilstand eller juvenil? I vurderingen av ryggen er det viktig å skille på normaltilstand og hvilke funn som er av betydning for plagene.

Målet med undersøkelsen er å finne ut hvilke svar kroppen gir på de kliniske undersøkelsene og testene. Avhengig av responsen, kan vi utforske ressurser vi kan utnytte og begrensninger vi må ta hensyn til.

 

Se hele webinaropptaket "Spex – et alternativ til formstøp"

God avlastning øker livskvaliteten

Riktig hjelpemiddel til rett tid kan være avgjørende for å hindre negativ utvikling av deformiteter. Er anamnesen og funksjonsundersøkelsen utført grundig av kompetente fagfolk, blir valget enklere. 

En spesialtilpasset stol kan være nødvendig for å finne en optimal utgangsstilling for læring, mestring og deltakelse. I sittende og stående virker rotasjonskrefter og tyngdekraften langt sterkere på bekken, rygg, ribber, skuldre og hodestilling enn i liggende. Noen har så lav muskelspenning at det ikke er kraft i kroppen til å sitte oppreist, mens andre har spastisitet med superkrefter og trenger stabile støtter for å kunne sitte. 

Tilstrekkelig plass og støtte til feilstillinger som har oppstått i ryggen er avgjørende for både aktivitet og hvile i sittende stilling. Målet er alltid å søke en utgangsstilling som gir stor kontaktflate, balanse og støtte til kroppens strukturer slik at kroppens ressurser frigjøres til motorisk kontroll, og en ikke må bruke energi på å holde kroppen opp mot tyngdekraften.

Spex – sittesystemet som følger kroppens utvikling

Spex er et prisvinnende, modellerbart sittesystem som gir mulighet for rask endring og tilpasning, og som enkelt kan løse utfordringene med endringer i kroppsfasong og funksjon.

Ryggputene har modulerbare lag som gjør det mulig å forme de etter brukerens kropp og støttebehov, -basert på de funnene som er gjort under anamnesen og funksjonsundersøkelsen. Tilpasningsmulighetene i putene gir mulighet for støtte og stabilitet, i tillegg til god trykkfordeling og guiding av sittestilling. 

I tillegg til 3-punkstøtte på bekken og truncus, er de patenterte og justerbare sidestøttene utformet slik at støtteflaten blir stor og omsluttende. Seteputene har et lommesystem under hvor det kan legges inn kileputer for å utjevne skjevheter.

Webinaropptak: Spex – et alternativ til formstøp


Lær mer om Spex

Våre siste fagartikler

Optimal sittestilling i rullestol: En guide på veien mot målet

20. mars 2024

Denne artikkelen vil utforske hvorfor kroppsundersøkelse er viktig, og hvordan vi setter de funnene ...

Les mer

Hva skal til for å få støtte til spesialtilpasset seng fra NAV?

31. oktober 2023

Vi får ofte spørsmål om hvordan man lykkes med søknaden på seng med høye grinder. Her har vi samlet ...

Les mer

En enkel guide til å søke om hjelpemidler

21. november 2022

Reisen fra avdekket behov til levert hjelpemiddel kan til tider fremstå som ganske så komplisert. ...

Les mer

Dette må du vite om senger med høye grinder

17. november 2022

Kjennelsen fra Trygderetten er endelig klar: Barn med behov for visuell og fysisk skjerming om ...

Les mer