<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=451228838927695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Webinaropptak: Hvordan finne veien til god sitteløsning?

God sittestilling er viktig for trivsel og helse. For personer som tilbringer mye tid i rullestol eller en tilpasset arbeidsstol, kan det være ekstra utfordrende å finne en tilfredsstillende løsning. En optimal sitteløsning skal bidra til:

  • God komfort

  • Økt funksjonalitet

  • Forebygging av skjevstillinger

I dette webinaretopptaket demonsterer fysioterapeut Mikal Bjåen stegene på veien for å finne en god løsning. Han har lang erfaring med utfordrende sittestillinger, og går inn på hvilke undersøkelser, vurderinger og valg som må gjøres for å finne en sitteløsning som fungerer over tid.

Webinaretopptaket passer godt for terapeuter, foreldre og andre støttepersoner.

time-icon 

Webinaropptaket har en varighet på ca. 55 minutter, inkludert en produktdemo.

Vi tror webinaret vil passe godt for:

  • Terapeuter
  • Helsepersonell som jobber med barn
  • Foreldre og andre støttepersoner

Last ned webinaropptak: