<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=451228838927695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Webinaropptak: Selvstendig forflytning hos de aller minste

Selvstendig forflytning er en menneskerett. I dette webinaropptaket utforsket vi hvordan de aller minste barna lærer om og fra verden rundt seg gjennom egenstyrt bevegelse. Det er spesielt viktig at små barn som er avhengig av at voksne passivt flytter de fra sted til sted, får mulighet til forflytning på eget initiativ. 

Vi ser også på hvordan små barn med mobilitetsutfordringer kan dra nytte av alderstilpassede elektriske hjelpemidler til selvstendig forflytning, og med det kunne oppnå viktige utviklingsmål.

Denne gangen var vi så heldige å ha med oss Lisa Kenyon, professor i fysioterapi ved Grand Valley State University i Michigan. Hun har lang erfaring, og en rekke forskningsprosjekter og publikasjoner på området bak seg. 

I dette opptaket snakket hun blant annet om:

  • Fordeler ved fokus på selvstendig forflytning til rett tid (on-time mobility) 

  • Valg av hjelpemidler knyttet til ulike forventninger, forutsetninger og ferdigheter

  • Erfaringer med ulike faktorer knyttet til evidensbasert intervensjon med elektrisk rullestol for små barn med nedsatt mobilitet

Alle punktene tar utgangspunkt i barn med forsinket eller nedsatt selvstendig forflytningsevne.

Vi tror webinaret vil passe godt for:

  • Ergo- fysioterapeuter
  • Helsepersonell som jobber med barn
  • Foreldre og andre omsorgspersoner

Vi gleder oss – vel møtt!

Last ned webinar