Slik forebygger du fuktsår ved hjelp av temperaturregulering.


Mange rullestolbrukere er ikke i stand til å opprettholde en tilstrekkelig luftstrøm rundt kroppen. Svekket evne til å regulere temperatur og fukt i sjiktet mellom huden og underlaget, kan gi alvorlige komplikasjoner.

 

Effektiv forebygging med nye hjelpemidler

Tidligere var det lite en kunne gjøre for å avhjelpe i slike situasjoner, annet enn å reposisjonere personen eller be personen om å endre stilling selv. 

Nå finnes det tilbehør som sørger for nødvendig nedkjøling, uten stillingsendring. Det er da snakk om et aktivt system som bruker luftstrøm for å forebygge. 

 

Program

I dette webinaret skal vi se nærmere på ulike scenarioer, vanlige symptomer og hvordan du som terapeut kan forebygge i praksis. 

 • Introduksjon til temaet ved Inpo
 • Presentasjon av eksterne foredragsholdere 
  • Corien Staels og Nienke Conijn fra firmaet Wheelair
 • Innføring i begrepet mikroklima
 • Hudens fysiologi i møte med varme og fukt
 • Hvilke utfordringer møter rullestolbrukere?
 • Hvordan kan vi gjenkjenne symptomene?
 • Hvordan forebygge (hva sier forskningen?)
 • Presentasjon av WheelAir, et temperaturregulerende hjelpemiddel
 • Spørsmål og svar 

 

Webinaret passer best for

Dette webinaret er aktuelt for alle som jobber med personer med utfordringer knyttet til temperaturregulering i sittende stilling- og deg som selv kjenner på problematikken.

 

 

 

 

 

Merk! Webinaret holdes på engelsk.