Vi har gjort vårt populære webinar om Formstøp tilgjengelig for alle!

Alle mennesker trenger støtte for å kunne sitte, ligge eller stå. For noen av oss har imidlertid kroppen en fasong og funksjon som gjør at tyngdekraften hemmer bevegelse og/eller velvære. Da kan en formstøpt sitteenhet gi et sårt tiltrengt løft. 

 

Hva kan du oppnå med formstøp?

Formstøp har som hensikt å forebygge utvikling av feilstillinger, eller bremse videre utvikling der feilstillinger allerede har oppstått. Et spesialtilpasset sete bidrar til trykkavlastning og stabilisering, og legger til rette for funksjonelle aktiviteter. 

Hode og armer får bedre forutsetninger for viljestyrte bevegelser. Det kan være å bruke blikket til å peke på ønsket aktivitet på øyestyringsenheten, eller hånden til å betjene joysticken på den elektriske rullestolen. Når kroppen er asymmetrisk vil ikke standard sitteenheter gi tilstrekkelig støtte, og dermed heller ikke optimale muligheter for utvikling.

Bruksområdene er mange. Opp gjennom årene har vi produsert formstøp til rullestol, ATV, bilsete, båt, sit-ski, ståstativ, vogner, akebrett med mer.

Hvordan går du frem? 

En god undersøkelse innebærer å lytte, se og kjenne.

Som terapeut må du først lytte til foreldre, pårørende og andre hjelpepersoner. Deretter foretar du en undersøkelse på benk. Det er helt nødvendig å se på kroppen i alle tre plan, finne tyngdelinjer, kjenne på hvor mye eller lite som kan korrigeres av feilstillinger, leddutslag, balanse i kroppen og mye mer.

Til slutt følger produksjonen av selve støpet. 

 

Vil du lære fra en ekspert på området? 

Vi har jobbet med formstøp i mange år, og har nå gleden av å invitere deg til webinar. Der vil vi gå nøye gjennom prinsipper for funksjonsvurdering av bruker samt utforming av støpesekk. 

Målet vårt er å gi deg mer trygghet i å gjøre egne vurderinger av formstøp til brukere.

 

Program:

- Klassiske kroppsformer
- Hva vi ser etter hos bruker
- Overføring av funn til støpesekk
- Spørsmål og svar

 

Webinaret passer best for:

- terapeuter
- ansatte ved hjelpemiddelsentraler
- foreldre og andre omsorgspersoner