Vi gjentok webinarsuksessen med Audrey van der Meer fra 2021, og har fylt på med innhold fra den nyeste forskningen på feltet. Få tilgang til hele webinaropptaket her. 

 

– Vi må slutte å undervurdere de minste, sier Audrey van der Meer, professor i nevropsykologi. 

Mange nybakte foreldre tenker at babyer og små barn bør få utvikle seg i eget tempo, og at de ikke må pushes med utfordringer de ikke er klare for. Men, her undervurderer vi de aller minste. 

Det er viktig at alle barn stimuleres og får utforske verden – særlig barn med spesielle utfordringer. Forskningen til Audrey van der Meer, professor i nevropsykologi ved NTNU, viser at utvikling av hjernen, sanseoppfatning og motorikk går hånd i hånd. Bevegelse er hjernens språk. 

 

–Istedenfor å undervurdere babyene våre, bør vi behandle dem som kompetente individer med et kjempepotensial for å lære.

Audrey van der Meer,
professor i nevropsykologi ved NTNU

 

Aktiviser alle sansene, fra dag én

Barn som får utforske omgivelsene med hele kroppen og alle sansene sine, uten hele tiden å bli båret rundt eller dyttet i vogn, har bedre forståelse for kognitive begrep slik som over og under, foran og bak. Siden de minste mellom 0–3 år ikke kan ha ansvar for egen læring, er det opp til oss voksne å gi dem tilgang til så mange ulike erfaringer som mulig. 

Vi trenger med andre ord ikke å vente til hjernen har modnet seg. Gjør vi en innsats fra dag én, mens hjernen har størst plastisitet, kan alle barn kan oppnå sitt fulle potensial. 

 

– Vi må stimulere babyene våre, og utfordre dem fra den dagen de blir født. De må få anledning til å utforske verden, bruke kroppen og alle sansene, innendørs og utendørs, i all slags vær.

Audrey van der Meer

 

Dette webinaret er midt i blinken for alle som har eller er interessert i små barn og menneskelig utvikling. 

 

Program

  • Introduksjon v/Inpo og Audrey van der Meer
  • Vi undervurderer hjernen til de aller minste
  • Arv, miljø og kulturforskjeller
  • Bevegelse er hjernens språk
  • Tidlig innsats for å nå barnets fulle potensial
  • Spørsmål og svar


Varighet: Ca. 60 minutter


Webinaret passer best for

  • terapeuter
  • ansatte ved hjelpemiddelsentraler
  • foreldre og andre omsorgspersoner

 


Sitatene er hentet fra Audrey van der Meers presentasjon «Boost Your Baby’s Brain» hos TEDxTrondheim.