<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=451228838927695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Webinar: Selvstendig forflytning hos de aller minste

Velkommen til nytt webinar 30. mars!

Selvstendig forflytning er en menneskerett. I dette webinaret vil vi utforske hvordan de aller minste barna lærer om og fra verden rundt seg gjennom egenstyrt bevegelse. Det er spesielt viktig at små barn som er avhengig av at voksne passivt flytter de fra sted til sted, får mulighet til forflytning på eget initiativ. 

Vi vil også se på hvordan små barn med mobilitetsutfordringer kan dra nytte av alderstilpassede elektriske hjelpemidler til selvstendig forflytning, og med det kunne oppnå viktige utviklingsmål.

Denne gangen er vi så heldige å ha med oss Lisa Kenyon, professor i fysioterapi ved Grand Valley State University i Michigan. Hun har lang erfaring, og en rekke forskningsprosjekter og publikasjoner på området bak seg. 

I dette webinaret skal hun blant annet snakke om:

  • Fordeler ved fokus på selvstendig forflytning til rett tid (on-time mobility) 

  • Valg av hjelpemidler knyttet til ulike forventninger, forutsetninger og ferdigheter

  • Erfaringer med ulike faktorer knyttet til evidensbasert intervensjon med elektrisk rullestol for små barn med nedsatt mobilitet

Alle punktene tar utgangspunkt i barn med forsinket eller nedsatt selvstendig forflytningsevne.

time-icon 

Tidspunkt: 30. mars 2023
Klokkeslett: 14.00
Varighet: Ca. 60 minutter

place-icon  

Sted: Digitalt
Språk: Engelsk
Pris: Gratis

Vi tror webinaret vil passe godt for:

  • Ergo- fysioterapeuter
  • Helsepersonell som jobber med barn
  • Foreldre og andre omsorgspersoner

Vi gleder oss – vel møtt!

Meld deg på